”Vi hjælper hinanden og får det hele på plads”

Med fælles hjælp og god dialog har borgerne i Juelsminde taget godt imod den nye affaldsordning.

”Her i området kommer borgerne af med deres sorterede affald i de nedgravede affaldsbeholdere. Borgerne kan komme af med madaffald og restaffald, metaller, karton, pap og papir. Og så har vi en beholder til batterier,” siger Flemming, der er vicevært ved Juelsmindehalvøens Almene Boligselskab.

Sammen med sine kollegaer passer Flemming boliger og udendørsarealer rundt omkring i Juelsminde. Ordningen med de nedgravede beholder betyder meget for viceværternes arbejde.

”Det er nemt at holde rent herude. Beholderne er aldrig fyldte. Der ligger sjældent affald omkring beholderne, og området er altid pænt og rent,” siger han.

Da kommunens borgere skulle i gang med at sortere deres affald den 1. maj 2021, oplevede Flemming og hans kolleger mange spørgsmål fra beboerne i ejendommene.

”Lige da vi skulle til at starte med affaldssorteringen, var der en del spørgsmål fra borgerne om, hvordan de skulle håndtere det i deres køkkenskabe med plads,” siger Flemming og fortsætter:

”Men med lidt fælles hjælp og snakken frem og tilbage fik vi nogle nye beholdere sat ind i skabene, og vi har fået de grønne spande fra kommunen til madaffald. Og så har det løst sig henad vejen,” siger han.

Selvom der var lidt problemer i starten, har der hele vejen igennem været en god dialog mellem viceværter og beboere.

”Jeg synes, vi har fået startet stille og roligt op. Nu er det blevet til en vane, og problemerne er stille og roligt ebbet ud. Så jeg tror, det kommer til at køre godt fra nu af,” siger viceværten og kommer med en opfordring til borgerne.

”Min opfordring til borgerne vil være at sortere affaldet, som de gør nu. Det kører godt, og hvis der er nogle problemer, må de gerne ringe til os. Så hjælper vi hinanden og får det hele på plads,” slutter Flemming.