Valget er dit

Nye beholdere – mere sortering

Fra 1. maj 2021 bliver det nemmere at sortere der, hvor du bor. Du får som standard to nye affaldsbeholdere.

Begge beholdere er opdelt med to rum:

– Den ene beholder er til mad- og restaffald i hvert sit rum
– Den anden er til papir/pap og metal/plast/mad- og drikkekartoner i hvert sit rum
De beholdere, du modtager som standard, er valgt ud fra dit nuværende forbrug. Fristen for at ændre beholdere, før beholderne blev indkøbt og kørt ud, er nu udløbet. Du kan derfor først ændre efter den 1. maj 2021.
For at vælge hvilken beholder, der dækker dit behov, har vi vurderet om din mængde af restaffald ligner gennemsnittet. Har du en 240l beholder i dag, får du derfor minimumsløsningen på to todelte 240l beholdere. Har du flere 240l beholdere i dag, har vi vurderet, at du får behov for et to todelte beholdere pr. nuværende beholder.
For at vurdere hvilke beholdere, du skal have, har Hedensted Kommune lavet analyser, pilotforsøg og set på, hvad andre kommuner har gjort. Herudfra har vi udarbejdet det, der hedder et dimensioneringsgrundlag, som giver et kvalificeret bud på, hvor meget affald man typisk har – og dermed, hvilke beholdere man har brug for.

Sådan er gennemsnitsmængden af affald:

Papir og
pap
Metal, plast og drikke og fødevarerMadaffaldRestaffald
30 liter / uge / bolig30 liter / uge / bolig30 liter / uge / bolig70 liter / uge / bolig

 

Baseret på et gennemsnit på to borgere pr. husstand.

Hvis du i dag er god til at sortere dit affald på genbrugsstationen, men har en ekstra affaldsbeholder, fordi du har meget dagrenovation – som for eksempel bleer – kan du ændre din beholdersammensætning til en todelt genbrugsspand, en todelt mad/restbeholder samt en 240l restbeholder
Det pilotforsøg, vi udførte i Hedensted Kommune, viste, at de borgere, der deltog, kunne reducere mængden af deres restaffald med over 40%. Et resultat, der stemmer overens med erfaringen fra andre kommuner.
Alle husstande, der har en standardløsning (dvs. ikke fællesløsning) får en miljøkasse. Den er til farligt affald som fx batterier, spraydåser, malerrester og småt elektronik. Læs mere om, hvad der skal i miljøkassen her.

Alle husstande modtager en beholder, så det er nemt at sortere madaffald. Sæt den i køkkenet og se her, hvad der hører til madaffald
Børn der hopper på pap

Fællesløsninger

Etageejendomme, tæt lav og sommerhuse kan vælge fællesløsninger. Du kan læse mere om hvordan i linkene herunder:

Se guide til affaldsløsninger

Se guide til etablering af nedgravede beholdere 

Se regler for adgangsveje

Hvis du vælger, at dine nye beholdere ikke skal stå ved skel men inde på din grund, er der nogle regler, du skal følge. Du finder dem i linket herunder. 

Se PDF med adgangsveje

Hvad er målene på mine nye beholdere?

På linket herunder kan du se målene på de nye beholdere.

Se PDF med mål på beholdere

Spørgsmål & Svar

Har du spørgsmål til den nye affaldsordning, finder du svar på ofte stillede spørgsmål her. Vi opdaterer hele tiden med nye spørgsmål og svar.