Sortering gør en forskel – Se hvordan dit affald sorteres

Hver gang vi kan genanvende en affaldstype, sparer vi på et råstof. Og jo flere gange vi kan genbruge det samme materiale, jo færre jomfruelige råstoffer, bruger vi.

Hver gang vi kan genanvende en affaldstype, sparer vi på et råstof. Og jo flere gange vi kan genbruge det samme materiale, jo færre jomfruelige råstoffer, bruger vi.

I denne video, kan du se, hvordan vi sorterer alt dit affald: Madaffald, Pap/papir, metal, plast, mad og drikkekartoner