Sortering af pap/papir, metal, plast, mad og drikkekartoner

Se hvordan vi sorterer pap/papir, metal, plast, mad og drikkekartoner

Når vi modtager pap og papir, sorterer vi den del af papiret, der giver mening at sortere ud.

Papirdelen går til produktion af f.eks. æggebakker, mens resten – det er pap og papir, der er blandet sammen – går til produktion af f.eks. rør inde i gulvtæpper, toiletruller eller køkkenruller.

Når vi modtager metal, plast og mad- og drikkekartoner, så bliver det palleteret i ballast, som vejer 1000 kg per stk. De bliver læsset på en lastbil, og bliver kørt til et sorteringsanlæg. På sorteringsanlægget deler man det op i de forskellige plasttyper. Man deler det op i jern, aluminium og metaller. Og man deler det op i drikkekartoner.

Drikkekartoner går det genanvendelse i papirindustrien. Plasten går til genanvendelse til plastindustrien til nye produkter. Metallet går til smelteværker, hvor det bliver til nyt metal. F.eks. en ny cykel.

Når vi modtager jern til restaffald her på anlægget, bliver det omlastet og kørt herfra til forbrændingsanlægget, hvor man laver strøm og varme af affaldet. Heldigvis kommer der mindre og mindre af denne slags, da mange er blevet bedre til at sortere.