Se hvordan dit madaffald og restaffald sorteres

Når vi modtager det sorterede madaffald her på stedet, så læsser vi det af på anlægget. Derefter kommer det i en maskine, hvor vi skiller det organiske affald fra plasten.

Når vi modtager det sorterede madaffald her på stedet, så læsser vi det af på anlægget. Derefter kommer det i en maskine, hvor vi skiller det organiske affald fra plasten.

Plasten udgør ca. 12% af det, der kommer ind, og det organiske, som går videre til bioforgasning, udgør ca. 88%.

Sorteret madaffald kan f.eks. være kartofler, gulerødder, et æble eller den madpakke børnene har med hjem fra skole, som ikke er blevet spist. Så det er egentlig det madaffald, man har i en husholdning.

Poserne fra madaffaldet går til forbrænding, men vi arbejder meget kraftigt hen i mod, at vi har en løsning, hvor de kan genanvendes. Og det forventer vi, at vi har inden for en overskuelig fremtid.

Når madaffald kører herfra, kører det til et biogasanlæg, hvor det bliver bioforgasset. Det vil sige, man tager gassen ud af det organiske materiale. Gasserne kan bruges til husopvarmning eller til brændstof på f.eks. biler. Den rest, der er tilbage, når materialet er bioforgasset, det køres ud på landmandens marker, hvor det bliver brugt som gødning.