Sådan sikrer vi, at dit sorterede affald bliver holdt adskilt

Vidste du, at renovationsbilen har to rum, så dit sorterede affald forbliver adskilt?

I videoen herunder får du et kig ind i renovationbilens to rum. De er delt med en skillevæg, som passer til skillevæggen i beholderne. Derfor er det også kun én beholder, der bliver tømt ad gangen. 

– Det vi henter på ruten i dag, det er det genanvendelige affald. Vi har papir og pap i den ene side, og i den anden side kører vi med metal, plast, mad- og drikkekartoner, fortæller Kaj Jørgensen, der er driftsleder hos Meldgaard.

Når renovatøren sætter beholderen på renovationsbilen og tømmer den, bliver det sorterede affald derfor helt automatisk fordelt i de to rum i bilen. Når bilen er fyldt og skal tømmes, er det samme princip på aflæsningsstedet.   

– Når vi kører herfra, kører vi over på aflæsningsstedet. Her er der er forskellige sektioner, hvor det er delt op i båse til den type affald, som vi kommer med. Vi læsser det sorterede affald af i den bås, som fx er til papir/pap, når det er papir/pap, vi afleverer.

Det er også en to-kammerbil, der henter mad og restaffald. Det sorterede affald bliver læsset i hvert sit rum, og når renovatøren kommer på aflæsningsstedet, bliver det delt i hver sin bås. 

Når affaldet er blevet omlastet, fragtes det meste til det fælleskommunale selskab AFLD, hvor det eftersorteres, inden det afsættes til genanvendelse.

Synes du ikke, der er plads nok i din beholder, har Kaj Jørgensen et godt råd:

– Jamen min opfordring til borgerne er, at der bliver sorteret så meget som muligt. Og selvfølgelig, at man for at få mere plads i sin beholder folder papkasser, mælkekartoner osv. sammen.