Sådan eftersorteres dit affald, inden det bliver til biogas

Når du har sorteret dit madaffald i beholderen til madaffald, bliver det brugt til at lave biogas. Se her i videoen, hvordan det fælleskommunale selskab AFLD forbereder dit madaffald, inden det sendes til bioforgasning i et biogasanlæg.