Nyhed om beholderudlevering

Den nye affaldsordning går i gang, når du har fået tømt din gamle beholder for sidste gang.

For borgere i særligt den vestlige del af Hedensted Kommune, men også på enkelte adresser og områder i resten af kommunen, betyder det desværre, at den nye affaldsordning er lidt forsinket. Det skyldes, at udbringningen af de nye beholdere i denne del af kommunen desværre er forsinket.

For borgerne, der er ramt af forsinkelsen, betyder det, at I skal bruge den gamle beholder, indtil I får de nye, selvom tømmekalenderen siger, at den gamle er tømt for sidste gang. Hedensted Kommune sørger for at tømme de gamle beholdere.

I praksis betyder det, at affaldet sorteres som restaffald i den gamle beholder i en kort periode, indtil de nye beholdere er leveret i området, og den nye sortering begynder.

For den del af kommunen, der har modtaget de nye beholdere som planlagt, gælder det stadig, at I skal bruge de gamle, indtil de er tømt for sidste gang sidst i april. 

Den nye tømmekalender ses her.