Nu bliver de nye beholdere tømt

Fra mandag den 3. maj begynder den nye renovatør at tømme de nye beholdere.

Fra mandag den 3. maj begynder den nye renovatør at tømme de nye beholdere. 

Hver 2. uge får du tømt beholderen med mad- og restaffald.

Hver 4. uge får du tømt genbrugsbeholderen til metal/plast/mad- og drikkekartoner samt pap/papir. 

De nye affaldsbeholdere er to-delte, så affaldet er adskilt, når det kommer op i renovationsbilen, der også har to rum.

Hvad sker der med mit sorterede affald?

Når du sorterer dit affald, bliver affaldet i genbrugsbeholderen til nye ressourcer, restaffaldet bliver til fjernvarme, mens madaffaldet bliver til biogas og gødning.

Du kan se, hvad Hedensted Kommunes affaldsselskab gør med dit sorterede madaffald i videoen her.

Se den nye tømmekalender

Den nye selvbetjening er nu klar. Her kan du se din tømmekalender med de nye tømmedatoer, rette i din nye beholdersammensætning og tilmelde dig beskedservice her.