Mangler du plads i genbrugsbeholderen?

De fleste husstande har modtaget to to-delte affaldsbeholdere på 240 liter til sortering af affaldet i den nye ordning.

De fleste husstande har modtaget to to-delte affaldsbeholdere på 240 liter til sortering af affaldet i den nye ordning. De to beholdere er minimumsløsningen, og nogle synes beholderne er for store, og andre synes de er for små – i hvert fald genbrugsbeholderen til pap/papir og metal/plast/mad- og drikkekartoner.  

Har du mere genbrugsaffald, end du kan have i standardbeholderen til genbrug, har du forskellige muligheder for at få mere plads til affaldet. På selvbetjeningen kan du:  

  • Tilkøbe en ekstra to-delt beholder. 
  • Udskifte din genbrugsbeholder med to rum til to enkeltrumsbeholdere, så du får et stort rum til hhv. pap/papir og metal/plast/mad- og drikkekartoner.  
  • Vælge enkeltrumsbeholdere på 660 liter til genbrugsaffaldet. Du kan også udskifte din beholder til to store beholdere, hvis du har rigtig meget affald. 

Du kan ændre dine beholdere på selvbetjeningen her.  

  • Du kan også aflevere genbrugsaffaldet på genbrugsstationen, hvis du vil undgå flere beholdere og spare penge eller plads. Husk, at du ikke kan aflevere mad- og drikkekartoner på genbrugsstationen endnu. Læs om sortering på genbrugsstationen på www.hedensted.dk.