Affaldssortering på Tørring Skole giver eleverne noget til eftertanke

Ligesom andre skoler i Hedensted Kommune begyndte Tørring Skole at sortere affald fra 1. maj.

– Det har været vigtigt for os at sige, at hvis det skulle lykkes, så skulle affaldsbeholderne være intuitive på den måde, at det skulle være let at afkode, hvad jeg skulle. Og det var vigtigt, at de var placeret steder, hvor det var naturligt for både eleverne og personalet at komme af med det affald, man nu har, siger Pia Fårbæk Jokumsen, der er skoleleder på Tørring Skole i Hedensted Kommune.

Da skolen skulle starte op med ordningen, havde Hedensted Kommune leveret nogle plakater, som var en del af opstarten. De er kommet ud i klasserne. Både været en stor plakat til ophæng og et samtaleark til eleverne og deres lærer.

– Mad- og restaffald og mad- og drikkekartoner, plastik og metal, papir og pap. Det er, så vi kan genbruge ting i stedet for bare at brænde det, og så er det også bedre for naturen, siger Mikkel fra 2. klasse.

For personalet har det været vigtigt at gå all in, hvis ordningen skulle blive en succes.

– Da jeg hørte, vi skulle til at affaldssortere, så tænkte jeg, ‘bare vi har baglandet med og får investeret i de rigtige stationer og ting’. Så er det jo effektivt, og man kan sige ‘godt for os alle og miljøet’, siger Peter, der er serviceleder på Tørring Skole.

Netop det med miljøet er også det, eleverne hæfter sig ved.

– Jeg synes, at det er vigtigt, fordi så kan vi leve på planeten i længere tid, og så bliver den ikke helt ødelagt, som den gør nu, siger Sofie fra 7. klasse og bliver suppleret af hendes klassekammerat Kasper:

– Nu skal du hele tiden tænke over, hvad du smider ud og lige kigge en ekstra gang efter på, hvad du smider ud. Men jo – det er rart at vide, at man egentlig gør noget bedre for jorden, siger Kasper.

Hos skolelederen Pia er det oplevelsen, at personalet har taget godt imod ordningen. Forholdsvis hurtigt har eleverne også lært, hvordan man skal sortere og vigtigst, så er de selv utrolig engageret og motiveret til at gøre det rigtigt.

Servicelederen Peter har en klar opfordring til andre skoler, der overvejer at starte med affaldssortering.

Hvis jeg skal give et godt råd til andre skoler, så skal man helt fra toppen – altså ledelsen, lærer, pædagoger, serviceafdelingen – så skal man gøre det rigtigt første gang. Og så evaluere – det har vi gjort mange gange – Og startet forfra og evalueret igen. Det skal nok blive godt til sidst, slutter Peter.